Produkcja, pielęgnacja, porady związane z meblami

Klasyfikacja PKD

Klasyfikacja PKD

paź 21, 2015

PKD to skrót od Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli systemu klasyfikującego rodzaje działalności społeczno-gospodarczej prowadzonej przez podmioty gospodarcze w Polsce. Wprowadzenie pierwszej wersji PKD miało miejsce w latach dziewięćdziesiątych. Klasyfikację opracowano na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności. Najnowsza, obowiązująca obecnie wersja PKD to PKD 2007. Zawiera ona pięć poziomów podziału rodzajów działalności.
Polska Klasyfikacja Działalności jest wykorzystywana przez rejestr REGON, a także do tworzenia bilansów i analiz w zakresie gospodarki narodowej. Służy także zbieraniu informacji statystycznej, również do porównań międzynarodowych.
Przedsiębiorcy zakładający działalność mogą napotykać trudności w sprecyzowaniu jakie oznaczenie PKD powinni przyporządkować swojej firmie i jaki kod powinien znaleźć się w składanym przez nich wniosku CEIDG-1. Takim osobom z pomocą przyjdzie wyszukiwarka PKD. Na podstawie wyrazów opisujących działalność, wyszukiwarka przydzieli ją do odpowiednich grup i ułatwi odnalezienie poprawnego kodu.